โลกของด้วงกว่าง Dynastinae

ด้วงกว่าง ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Dynastinae วงจรชีวิตของพวกมันก็จะคล้ายกับแมลงปกติเป็นจะตกไข่เป็นตัวอ่อนแปลงมาเป็นหนอน


และจากนั้นก็แปลงเป็นดักแด้พวกมันดำรงชีพอยู่ในดินอาหารของพวกมันก็จะเป็นธาตุอาหารจากทางธรมมชาติเป็นต้นว่าพวกซากไม้ผุมูลสัตว์ที่ผสมอยู่ในนั้นตัวหนอนของด้วงกว่างนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ลำตัวถูกใจมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนตัวอ่อนของพวกด้วงกว่างนั้นจะแตกต่างจากแมลงประเภทอื่นๆเป็นส่วนของหัวที่มีขนาดใหญ่มีฟันกรามหรือเขี้ยวของมันและพวกมันจะมีรูหายใจข้างลำตัวโดยจะมีบ้องทั้งปวง 8 บ้อง ปกติแล้วพวกมันจะทานอาหารในดินเพิกเฉยไม่เขยื้อนกลับไปกลับมาระยะของดักแด้ของมันจะอยู่ราว 1 ปี จนกระทั่งจะโตผุดจากดินเพียงพอมันโตเต็มวัยพวกมันจะแก่ได้เพียง 2 – 3 เดือนเท่านั้นเอง พวกด้วงกว่างจะมีลักษณะเด่นพิเศษกว่าพวกแมลงจำพวกอื่นเพศผู้จะมีขนาดใหญ่ล้นหลามมีอวัยวะบริเวณส่วนของหัวที่มันแตกออกออกมาจากหัวเหมือนพวกมันมีเขาอยู่ด้านบนหัวจะมีแบบจำนวนและลักษณะที่แตกต่างออกไปตามประเภทของพวกมัน ส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าล้นหลามรวมถึงมีเขาที่เล็กล้นหลามๆหรืออาจจะไม่มีเลยพวกด้วงกว่างจะใช้เขาสำหรับในการต่อสู้หรือป้องกันตัวส่วนใหญ่มันจะสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียแพร่พันธุ์แต่การต่อสู้ของพวกมันก็ไม่ได้ถึงใจถึงอารมณ์เหมือนกับสัตว์บางชนิดที่สู้กันจนตาย

โลกของด้วงคีม Lucanidae

ด้วงคีม ชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ Lucanidae วงจรชีวิตของพวกมันก็ไม่ต่างจากแมลงธรรมดาก็จะราวด้วงกว่างเป็นตกไข่ตัวหนอนและก็เติบโตในซากของไม้ที่ผุแม้กระนั้นพวกมันจะไม่ตกไข่เอาไว้ภายในดินด้วยเหตุว่าระยะตอนที่เป็นตัวหนอนพวกมันจะหาเลี้ยงชีพอาหารตามพวกไม้ที่ผุเห็ดราที่ขึ้นกับตามไม้พวกนั้นระยะของการฟักไข่ก็ยาวนานมากราวด้วงกว่างเป็นใช้เวลาเป็นปีกว่าจะผุดจากดินด้วงคีมโดยทั่วไปแล้วจะไม่นิสัยไม่ดีกับมนุษย์สามารถพบมากบนโลกขนาดของพวกมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ราว12 เซนติเมตรหากแม้บางประเภทก็มีขนาดแค่เพียง 5 เซนติเมตรเท่านั้นเองสามารถประสบพบเห็นได้ในป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งตอนภาคเหนือรวมทั้งภาคทิศตะวันออกหรือพื้นที่มีระบบระเบียบนิเวศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนใหญ่จะพบได้ในช่วงฤดูฝนจะมีเยอะแยะพวกมันเป็นประเภทที่หาได้ยากเยอะแยะแล้วเพราะพวกมันใกล้ที่จะสิ้นพันธุ์เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกคราวคนประเทศไทยโดยส่วนมากถูกใจเลี้ยงด้วงคีมเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้โชว์หรือจะเอามาสู้กันกับเพื่อนก็ได้

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.