นิสัยพฤติกรรม

พฤติกรรมของผู้คน เป็นอาการแสดงโต้กลับต่อสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นหรือเรื่องราวต่างๆความประพฤติพวกนั้นบางครั้งอาจจะแลเห็นหรือมองได้ว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบใด


ไหมดีเหมือนเคยจากเดิมอย่างไรอย่างเช่น การพูด การเดิน การเขียน การคิด แรงกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความประพฤติปฏิบัติของมนุษย์นั้นอาจจะมาจากสิ่งเร้าด้านนอกหรือสิ่งเร้าข้างในก็ได้นั้นเองต้นเหตุของสิ่งเร้าต่างๆมีเยอะมากทั้งยังแรงกระตุ้นทางจิต ในใจและภายนอกเรามาสารถพิเคราะห์ได้จากเพื่อนรอบกายหรือคนใกล้ตัวคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวหรือเพื่อนข้างบ้านก็ได้

สิ่งเร้าภายในเป็นตัวกระตุ้นที่เกิดขึ้นมาจากด้านกายภาพ เช่น ความอ่อนแรง ความหิว สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นภายในนั้นจะส่งผลเป็นอย่างยิ่งกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงกริยานั้นออกมา พอเพียงเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นแรงกระตุ้นด้านในก็จะต่ำลง สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นข้างนอกจากทางสังคมก็จะมีบทบาทมากเพิ่มขึ้นตามมา

ตัวกระตุ้นข้างนอกเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆด้านสังคมที่ได้เห็นได้สัมผัส สิ่งเร้าที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นติดอกติดใจชื่นชอบที่ต้องการจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก ตัวอย่างเช่น คำกล่าวชม การเช็ดกเห็นด้วย ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นสิ่งเร้าที่ไม่ปรารถนาดัดแปลงในชีวิต

ขั้นตอนเสริมแรงทางบวก

รู้จักการให้และบริจาค อาหาร น้ำ เครื่องใช้สอย วัสดุอุปกรณ์ทำมาหากิน

เสริมแรงด้านสังคมอย่างเช่นการเทิดทูนบุคคลอื่น การเยินยอ การยินยอมพร้อมใจรับ

ความประพฤติของคนรอบข้างนั้นถูกใจส่งผลต่อนิสัยและความประพฤติปฏิบัติของเราเป็นอย่างมาก มันเป็นสิ่งที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้เยอะมากกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของเรา เรื่องอย่างงี้ไม่ใช่เรื่องปกติอะไร บ่อยครั้งที่มันส่งผลเสียต่อเรา ส่วนพฤติกรรมต่างๆที่เราติดมาจากผู้คนรอบข้างเราจะทำให้เราทราบดีว่าเราคิดเช่นไรกับผู้คนพวกนั้น การที่เราเลือกจะประพฤติตามหรือเอาอย่างเขาเหล่านั้นก็คือเราชื่นชอบในบางอย่าง การที่เราจะเอาอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร

บางคนที่มีลักษณะหัวเราะแปลกๆมีคำกล่าวแปลกๆที่เราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของพฤติกรรมที่ถูกเอาอย่างกับเรื่องจริงเราจะแลเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยที่เราจะเลียนแบบกันหรือเอาอย่างกัน เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองเห็นเป็นเรื่องปกติ เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยเราไม่ควรเอาการพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ความประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้มีการเกิดแรงบันดาลใจ ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งเหล่านี้เลย สำหรับความรู้สึกนึกคิดไหนที่ดีเราก็เห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สิ่งที่เราปรารถนาทำต้องการจะรู้มากขึ้น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.